"De Tolkazerne":

  • Gebouwd in 1598
  • Dit gebouw heette
    het Tolhuys, want 
    hier werd vroeger de
    tol geheven voor o.a. passerende schepen.
  • Later is dit gebouw in gebruik geweest als kazerne, vandaar de huidige naam.

TERUG naar de kaart