"Rivierstrand bij de Punt":

Het rechter gedeelte met de bomen heet "de Punt", dit is het restant van de oude rivierdijk, welke doorgraven is bij maken van het Merwedekanaal en de vluchthaven. De dijk is toen verlegd, om de vluchthaven heen naar de Kanselpoort coupure.

Links de rivier de Merwede en de Merwede- brug uit 1961, tot die tijd vormde een veerdienst de verbinding met het zuiden.

TERUG naar de kaart