"Het oude Doelhuys":

  • Gebouwd in 1589

  • In de late middeleeuwen had iedere stad van enig belang een "schutterij", dit was een soort burgerwacht.

  • De "schutterij" bewaakte de stadspoorten, patrouilleerde de stadswallen en deed politietaken.

  • Zij hielden bijeenkomsten in "het Doelhuys", hierachter hielden zij hun schietoefeningen.TERUG naar de kaart