"De Dalempoort":

Gebouwd in 1597

Dit is het enige poortgebouw, wat is overgebleven van de oorspronkelijke vier poorten in de stadswallen van 1600.

De binnenmuren zijn voorzien van dubbele gleuven, waarin schotbalken aangebracht kunnen worden tegen hoog water. De ruimte tussen de schotten wordt dan opgevuld met een mengsel van koemest en grond. Dit word nog elke winter gedaan want het water bereikt  bijna elke winter wel deze bekisting.
Men heeft tijdens de recente verbetering van de waterkerende functie van de wallen hier ook vloeddeurtjes aangebracht. De functie van de deurtjes is mij niet duidelijk.

TERUG naar de kaart